Hôtel Brandenburger-Erpelding
Stad - Luxemburg - Luxembourg


Letzte Postkutschenfahrt des Unternehmers Clement aus Bourglinster, hier vor dem Hotel Brandenburger - Erpelding (Collection: Marco Schaul)
Hôtel Brandenburger, Luxembourg, misst haut "Coiffure Chez Fred" heeschen.
an der Stad an der rue Beaumont nierwend der Paterkierch.
Lescht Fahrt vun der Postkutsch vun der Famill Clement vu Buerglënster. Bei eis an der Famill huet et ëmmer geheescht, dass déi Foto op Sylvester 1923 gemaach gouf, well ab Januar 1924 keng Postkutschen méi hun dierfe fueren.
Um Kutscherbock setzt de „Post-Jacques“. Tëscht de Päerd steet mäi Grousspapp, den Henri Clement. Ech kann Iech daat net sécher confirméieren well mäi Grousspapp hätt deemools 16 Joër gehaat. Vun enger aanerer Quell heescht et, et wier méngem Grousspapp säi Brudder, de Josy Clement (1905-1927). Deen hätt zum Zäitpunkt vun dëser Photo 19 Joër gehaat wat, mengem Gefill no, vläicht éischter géif stëmmen. (Info: Jean Clement, gérant-associé vu Voyages Josy Clement)


Historique - Geschichtlicher Überblick
   
   
   
   
? - 1923, 1929 - ? Hotel Brandenburger - Erpelding, Luxembourg, rue Beaumont
   
   
   
   
  Coiffure Chez Fred
   


Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
     

Liens / Links
Hotels in Luxembourg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo