Steckel
zu Lëtzebuerg, an doriwwer eraus
au Luxembourg, et au-delà
in Luxembourg, and beyond

in Luxemburg, und darüber hinaus


Arbed, Dudelange - Steckel, 11" x 108" Reversing Blooming Mill - UNITED (Collection: Ramon Pelles)


ARBED-Dudelange Walzgerüst vum Steckel - beim LNB - Lycée Nic-Biever - Dudelange (Photos: 29.10.2017 jmo)

D'Breet vun der Arbechtswalz (déi mi dënn Walzen) ass 1670 mm.

De Steckel, e Quarto (4 Walzen) Warmwalzgerëscht, reversibel (konnt an deenen 2 Richtungen lafen). Beidseiteg vum Gerëscht woren 2 Opwéckeler installéiert, déi an enger isoléierter a gehëtzter Kabinn stoungen, fir méiglechst wéineg Hëtz am Produkt ze verléieren.

De Blech ass doranner vun ca. 150 mm op ca. 2 mm gewalzt ginn. Fir unzefänken ass d’Bramm iwwer d’Rollgäng gelaf, a wann d’Déckt vum Blech et erlaabt huet sinn d’Opwéckler agesat ginn.

Di Walzstrooss ass am Kader vum Marshall Plang gebaut ginn, well Lëtzebuerg zu där Zäit kéng Produktiounsméiglechkeet hat fir Breetband ze walzen.


Historique - Geschichtlicher Überblick
   
 


1925 Steckel Mill
Steckel - Walzwerk = Reversier-Warmband-Walzwerk

Abraham P. Steckel, Youngstown, Ohio (USA), inventor - inventeur - Erfinder
   
12.1932

Neuerdings sind in Amerika durch die Firma Cold Metal Process Versuche gemacht worden (Steckel-Warmwalzwerk), die in Amerika eingeführten kontinuierlichen Warmstraßen für Streifen durch Umkehr-Streifenwarmwalzwerke zu ersetzen, bei denen das Walzgut nach jedem Stich erneut angewärmt wird

S&E No 51 - 1932

   
 
   
   
1950 Mise en service du laminoir réversible de plaques chaudes « Steckel » chez Belgo-Mineiro à João Monlevade (MG)
   
1950/51 ARBED-Dudelange - Laminoir à chaud de tôles Steckel "United" comprenant 2 cages de laminoir
2 Quarto-Reversiergerüste Steckel
   
   
30.11.1984

Schließung des Warmwalzwerkes "Steckel" in Düdelingen

(Steckel -> Indien, wohin genau ?)
(Steckel -> India, where ?)

   
   
   

 


ADU - Steckel, Dudelange 11" x 108" Reversing Blooming Mill - UNITED (Collection: Ramon Pelles)

Bibliographie

Liens / Links
 

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo